0912-0493979

 
جستجو
تصویر برای دسته  پر کن مواد غلیظ

پر کن مواد غلیظ

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

ماشین پرکن مواد غلیظ (پمپی)

دستگاه پرکن تمام اتوماتیک برای پر کردن مایعات غلیظ، قابل تجهیز به 2 تا 6 نازل با قابلیت تنظیم میکرومتری با دقت 0/05 درصد دارای PLC و نمایشگر لمسی مخصوص.
تومان