جستجو
تصویر برای دسته  پرکن مواد رقیق

پرکن مواد رقیق

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

ماشین پرکن مواد رقیق (ثقلی)

این دستگاه برای پر کردن انواع مایعات رقیق در ظرف های مختلف بکار میرود. تعریفی که برای مایعات وجود دارد که حداکثر ویسکوزیته آنها کمتر از ویسکوزیته روغن زیتون است.از این مدل برای پر کردن ظروف برای مایعات رقیق با درصد غلظت پایین مثل آب معدنی، اسید، دوغ، باتری، سید کننده ها، نوشیدنی های طعم دار، مایعات شیمیایی، غذایی و دارویی و.. استفاده میشود.
تومان