جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "دستگاه پرکن غلیظ"

دستگاه پرکن غلیظ

دستگاه پرکن غلیظ همان طور که از نام آن پیداست برای پر کردن مایعات غلیظ در ظروف استفاده می شود. مایعات غلیظ از تنوع بسیار زیادی برخوردار هستند و به همین دلیل برای مایعات مختلف از دستگاه های متفاوتی استفاده می شود. دستگاه سیلندر پیستونی برای پر کردن مایعات غلیظ بیشترین کاربرد دارد.

مکانیسم دستگاه پرکن غلیظ

مکانیسم دس...

دستگاه پرکن غلیظ